همه قدرت در دست شماست.

با سیستم کنترل از راه دور، همه آپشن های دستگاه به راحتی قابل کنترل هستند.

kit_radiocontrol-225x300

Telecomando